Vodičák sk. B – skupinový kurz

550,00  525,00  20 minutes

Cena je platná do začiatku kurzu 25.01.2018. V čase otváracích hodín príďte na nezáväzné úvodné stretnutie, kde spolu vyplníme prihlášku, vyzdvihnete si tlačivá a dozviete sa všetky potrebné informácie ešte pred začiatkom kurzu. Objednať sa môžete aj na iný konkrétny termín telefonicky a elektronicky. Zápis si nenechávajte na poslednú chvíľu. Do kurzu vás zaradíme až po doručení potvrdenia od všeobecného lekára, ktorý vás môže poslať na očné vyšetrenie a vybavenie sa môže predĺžiť. Viac info o úvodnom stretnutí.

Zľava!

Popis

Kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny “B” na osobné vozidlo zahŕňa skupiny AM, B1 a B. Vodičský kurz pozostáva z teoretickej prípravy a praktického výcviku na trenažéri a v cestnej premávke v Košiciach a blízkom okolí. Teoretické hodiny sú plánované v dohodnutom čase pre skupinu uchádzačov v podvečerných hodinách. Praktické jazdy individuálne po dohode s inštruktorom.

V skupinovom kurze získavate:
   učebnicu alebo prístup do e-learningu (pre mobily, tablety, PC)
   testovanie skúšobných testov pred skúškou
   kurz prvej pomoci bez poplatku v priestoroch autoškoly
   dve bonusové jazdy pred skúškou pri platbe naraz
   za volant vás posadíme priebežne už po prvých hodinách teórie,
   praktické jazdy 1-2x do týždňa, v závislosti od časových možností
   monitorovanie počtu praktických jázd, kilometrov a minútovej banky GPS modulom
   variabilná dĺžka výcviku, minimálne 3-4 mesiace až do jedného roka podľa časových možností
    platby na splátky (na tretinky) bez navýšenia, približne v mesačných intervaloch

Minimálny vek:

  • 16 rokov pri zápise do kurzu, ale najskôr 1 deň po 17. narodeninách sa môže uskutočniť skúška
  • 17 rokov (do 18 môžete viesť vozidlo len pod dozorom skúsenej osoby, najmenej 3 mesiace)
  • 18 rokov v deň požiadania o vodičský preukaz (ak chcete viesť vozidlo bez dozoru)

Mapa

Električka č. 2, 3, 6, 7, R1, R5

Autobus č. 10, 11, 15, 16, 20L, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 51, 52, 56, 71, 72

Schéma siete MHD v Košiciach
Online plánovač spojenia MHD

Mapa sídla autoškoly DUŠIČKA

Poplatky

Zmeny v autoškolách v roku 2017 priniesli nielen navýšenie cien samotných kurzov, ale zaviedli aj nové poplatky, ktoré vo vačšine prípadov nie je možné zahrnúť do samotnej ceny kurzy. Autoškola DUŠIČKA je transparentná a tieto poplatky zverejňuje na internete. To, že ich iné autoškoly nezverejnili ešte neznamená, že si ich ich od vás nebudú žiadať. Sú to tzv. skryté poplatky, s ktorými sa môžete stretnúť neskôr až po zaradení do kurzu alebo pred skúškou.

PoplatokCena
Kurz prvej pomocizdarma
Učebnica (kniha) alebo online učebnica (pre mobil, tablet) www.dobryvodic.skzdarma, zostáva vám po kurze
Prestoj inštruktora - nezrušenie jazdy aspoň 12 hod. pred praktickou jazdou10 € / 60 min
Doplnková jazda nad rámec kurzu15 € / 60 min
Prihlásenie na riadnu 1. skúšku33 € e-kolok
Organizácia a prihlásenie na opravnú 2. a 3. skúšku8 € e-kolok
+ 5 € po neúspešnom teste alebo
+ 10 € po neúspešných kuželkách alebo
+ 15 € po neúspešnej jazde v cestnej premávke
Možnosť zakúpiť doplnkovú jazdu súčasne s poplatkom za organizáciu opravných skúšok za zvýhodnenú cenu13 € / 1 x 60 min alebo
24 € / 2 x 60 min
Štandardné vydanie vodičského preukazu (do 30 dní), uhrádza uchádzač pri podaní žiadosti na OR PZ6,50 € e-kolok
Urýchlené vydanie vodičského preukazu (do 2 dni), uhrádza uchádzač pri podaní žiadosti na OR PZ26 € e-kolok
Loading...