Cenník poplatkov a kolkov

Zmeny v autoškolách v roku 2017 priniesli nielen navýšenie cien samotných kurzov, ale zaviedli aj nové poplatky, ktoré vo vačšine prípadov nie je možné zahrnúť do samotnej ceny kurzy. Nedá sa predvídať, kto stratí čipovú kartu (kľúč, token), poškodí ju, zabudne na ňu (odporúčame ju vložiť do peňaženky k občianskému preukazu) alebo sa bez oznámenia nedostaví na naplánovanú hodinu. Sme jedna z mála autoškôl v Košiciach, ktorá tieto poplatky zverejňuje na internete. To, že ich iné autoškoly v Košiciach nezverejnili ešte neznamená, že si ich ich od vás nebudú žiadať. Sú to tzv. skryté poplatky, s ktorými sa môžete stretnúť neskôr až po zaradení do kurzu alebo pred skúškou. V meste Košice vládne “cenová vojna” a je potrebné porovnávať, čo máte zahrnuté v cene kurzu. Poplatky rodeľujeme na:

  • poplatky pre autoškolu – slúžiace na vykrytie nákladov spojených s organizáciou kurzov,
  • e-kolky pre políciu – úradné správne poplatky za žiadosť o skúšku a vybavenie vodičského preukazu.

Poplatky a kolky uvádzame pri popise všetkých kurzov:

Vodičský kurz sk. B (vodičák pre osobné autá)

Školné na vodičský kurz sa mení v závislosti od nákladov, ponuky a dopytu na trhu a akčných zliav.

Kondičný kurz – jazdy pre vodičov sk. B

Školné na kondičný kurz sa mení v závislosti od nákladov, ponuky a dopytu na trhu a akčných zliav. Odporúčame využiť balíky 5 a 10 jázd za zvýhodnenú cenu.

Kurz parkovania pre vodičov sk. B

Kurz parkovania sú v podstate kondičné jazdy zamerané na parkovanie. Pozrite kondičné kurzy vyššie.

Loading...