Cenník poplatkov a kolkov

Zmeny v autoškolách v roku 2017 priniesli nielen navýšenie cien samotných kurzov, ale zaviedli aj nové poplatky, ktoré vo vačšine prípadov nie je možné zahrnúť do samotnej ceny kurzy. Nedá sa predvídať, kto stratí čipovú kartu (kľúč, token), poškodí ju, bez oznámenia sa nedostaví na naplánovanú praktickú jazdu alebo nespraví skúšku na prvý krát. Sme jedna z mála autoškôl v Košiciach, ktorá tieto poplatky zverejňuje na internete. To, že ich iné autoškoly nezverejnili ešte neznamená, že si ich ich od vás nebudú žiadať. Sú to tzv. skryté poplatky, s ktorými sa môžete stretnúť neskôr až po zaradení do kurzu alebo pred prihlásením na skúšku. Je potrebné porovnávať, čo máte zahrnuté v cene kurzu. Poplatky možno rozdeliť na:

  • poplatky pre autoškolu – slúžiace na vykrytie nákladov spojených s organizáciou kurzov,
  • e-kolky pre políciu – úradné správne poplatky na žiadosť o skúšku a vybavenie vodičského preukazu.

Ceny, poplatky a kolky uvádzame pri popise všetkých kurzov:

Vodičský kurz sk. B (vodičák pre osobné autá)

Školné na vodičský kurz sa mení v závislosti od nákladov, ponuky a dopytu na trhu a akčných zliav.

Kondičný kurz – jazdy pre neaktívnych vodičov sk. B

Školné na kondičný kurz sa mení v závislosti od nákladov, ponuky a dopytu na trhu a akčných zliav. Odporúčame využiť balíky jázd za zvýhodnenú cenu.

Loading...