Zápis na vodičský kurz sk. B

Neváhajte a príďte sa informovať na úvodné nezáväzné stretnutie kedykoľvek v čase otváracích hodín od 15:30 do 19:00 v sídle autoškoly na Štúrovej ulici č.8 v Košiciach (v centre mesta oproti Dargovu). Na úvodnom stretnutí sa dozviete všetko podstatné pred začiatkom kurzu. Máte možnosť slobodne sa rozhodnúť pre autoškolu a zvážiť svoje časové možnosti predtým ako sa prihlásite na vodičský kurz. Odpovieme na vaše otázky a vyzdvihnete si potrebné tlačivá. Informovať sa môžete tiež telefonicky , emailom alebo cez facebook messenger. Konzultácie a poradenstvo poskytujeme zdarma.

Termín úvodného stretnutia si môžete naplánovať aj na konkrétny čas cez kalendár uvedený pri každom kurze. Tento rezervačný systém nie je povinný, umožňuje nám efektívne si rozvrhnúť pracovný čas a odhadnúť záujem uchádzačov. Zápis do vodičského kurzu si nenechávajte na poslednú chvíľu. Do kurzu vás zo zákonných dôvodov zaradíme až po doručení potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, ktorý vás môže poslať na očné vyšetrenie a vybavenie sa predĺži aj na 1-2 týždne. Žiadosť s týmto potvrdením od lekára nám musíte doručiť do autoškoly aspoň 24 hodín pred začiatkom kurzu, aby sme vaše údaje stihli zaevidovať v štátnom informačnom systéme JISCD. Počet miest je obmedzený, po naplnení kapacity a neskoršom doručení žiadosti vás môžeme zaradiť až do nasledujúceho kurzu. Školné za kurz alebo prvú splátku školného je potrebné zaplatiť pred začiatkom prvej teoretickej hodiny.

Začiatok kurzu

Začiatok najbližšieho skupinového kurzu je plánovaný na pondelok 23.10.2017 o 16:30 – 18:45 . Žiadosť s potvrdením od lekára je potrebné doručiť do 20.10.2017. Individuálny kurz, rýchlokurz a kondičné jazdy môžeme začať kedykoľvek po vzájomnej dohode.

V rámci našich vodičských kurzov získate:

   učebnicu alebo prístup do e-learningu (pre mobily, tablety, PC)
   požičanie aktuálnych testov pred skúškou
   sprostredkovanie kurzu prvej pomoci, ktorý máte zdarma pri platbe celého školného vopred
   za trenažér a do auta vás posadíme už po prvých hodinách teórie, nemusíte mesiac čakať
   praktické jazdy 2-3x do týždňa
   garanciu počtu hodín a kilometrov podľa učebných osnov (gps monitorovanie dochádzky a počtu km)
   platby na splátky (na tretinky) bez navýšenia, približne v mesačných intervaloch

Súvisiace kurzy

Oficiálny register všetkých registrovaných autoškôl v Košiciach nájdete v štátnom informačnom systéme JISCD. Zoznam môžete filtrovať podľa kraja, mestskej časti a skupín vodičských oprávnení.

Loading...