Zápis na vodičský kurz sk. B

Neváhajte a príďte sa informovať na úvodné nezáväzné stretnutie kedykoľvek v čase otváracích hodín PO a ŠT od 15:30 do 19:00 v sídle autoškoly na Štúrovej ulici č.8 v Košiciach (v centre mesta oproti Dargovu). Termín úvodného stretnutia si môžete naplánovať aj na konkrétny čas cez kalendár uvedený pri každom kurze. Na úvodnom stretnutí sa dozviete všetko podstatné pred začiatkom kurzu. Máte možnosť slobodne sa rozhodnúť pre autoškolu a zvážiť svoje časové možnosti predtým ako sa prihlásite na vodičský kurz. Odpovieme na vaše otázky a vyzdvihnete si potrebné tlačivá. Informovať sa môžete tiež telefonicky, emailom alebo cez facebook messenger. Konzultácie a poradenstvo poskytujeme zdarma.

Začiatok kurzu je 25.01.2018

Začiatok najbližšieho skupinového vodičského kurzu je naplánovaný v janurári nového roka. Presne štvrtok 25.01.2018 o 17:30 – 19:00 . Teória bude prebiehať v skupinách pondelok a štvrtok, prípadne v inom čase po vzájomnej dohode účastníkov.

Zápis na kurz je 15.1, 18.1 a 22.1 v čase otváracích hodín

Zápis na kurz prebieha osobne v čase otváracích hodín PO a ŠT od 15:30 do 19:00. Zápis do vodičského kurzu si nenechávajte na poslednú chvíľu. Do kurzu vás zo zákonných dôvodov zaradíme až po doručení potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, ktorý vás môže poslať na očné vyšetrenie a vybavenie sa predĺži aj na 1-2 týždne. Žiadosť s týmto potvrdením od lekára nám musíte doručiť do autoškoly pred začiatkom kurzu do 24.01.2018 19:00, aby sme vaše údaje stihli zaevidovať v štátnom informačnom systéme JISCD a prideliť vám čipovú kartu na elektronickú evidenciu priebehu kurzu a jázd. Školné za kurz alebo prvú splátku je potrebné uhradiť pred začiatkom kurzu do stredy 24.01.2018. Počet miest je obmedzený, po naplnení kapacity a neskoršom doručení žiadosti vás môžeme zaradiť až do nasledujúceho kurzu.

V rámci našich vodičských kurzov získate:

   učebnicu alebo prístup do e-learningu (pre mobily, tablety, PC)
   testovanie aktuálnych skúšobných testov pred skúškou
   kurz prvej pomoci bez poplatku v priestoroch autoškoly
   dve bonusové jazdy pred skúškou pri platbe naraz
   za volant vás posadíme priebežne už počas výučby teórie
   praktické jazdy podľa časových možností
   garanciu počtu jázd a kilometrov podľa učebných osnov (gps monitorovanie)
    platby na splátky (na tretinky alebo pätinky po dohode) bez navýšenia, v mesačných intervaloch

Súvisiace kurzy

Oficiálny register všetkých registrovaných autoškôl v Košiciach nájdete v štátnom informačnom systéme JISCD. Zoznam môžete filtrovať podľa kraja, mestskej časti a skupín vodičských oprávnení.

Loading...