Dokumenty na zápis do kurzu

Pri prihlásení sa na kurz je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

Dokumenty pre vodičský kurz sk. B

  • Občiansky preukaz
  • Vodičský preukaz (ak ho už vlastníte napríklad pre motorky)
  • Potvrdenie o lekárskej prehliadke je súčasťou žiadosti uvedenej nižšie.
  • Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ktoré vám predložíme a pomôžeme vyplniť na úvodnom stretnutí. Ak chcete vybavenie urýchliť, tak si ju môžete stiahnuť z tejto stránky a vytlačiť obojstranne na formát A4. S tlačivom navštívite svojho všeobecného lekára a vyžiadate si potvrdiť výsledok lekárskej prehliadky na druhej strane žiadosti. Lekár si môže za tento úkon vypýtať administratívny poplatok. K zaradeniu do kurzu je potrebné mať toto tlačivo potvrdené lekárom a doručiť ho do kancelárie autoškoly aspoň 24 hodín pred začiatkom prvej teoretickej hodiny, ináč vás nevieme zaradiť do kurzu v elektronickom systéme JISCD! Vzor ako vyplniť žiadosť.
  • Peniaze na zápisné len v prípade, že chcete zaplatiť v hotovosti. Preferujeme platbu prevodom na účet v banke. Viac informácií o možnostiach platby na splátky získate v autoškole.

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a prihláška do kurzu
Vzor vyplnenia žiadosti a prihlášky

Dokumenty pre kondičný kurz alebo kurz parkovania

  • Občiansky preukaz
  • Vodičský preukaz
  • Potvrdenie o lekárskej prehliadke nie je potrebné!
  • Prihlášku k zápisu do kurzu, ktorú vám preložíme a pomôžeme vyplniť na úvodnom strenutí. Ak chcete vybavenie urýchliť, tak si ju môžete stiahnúť z tejto stránky a vytlačiť obojstranne na formát A4. K zaradeniu do kurzu je potrebné doručiť toto tlačivo do kancelárie autoškoly aspoň 30 minút pred prvou jazdou, ináč sa praktická jazda nemôže uskutočniť z dôvodu registrovania vašej prihlášky v elektronickom systéme JISCD!
  • Peniaze na zápisné len v prípade, že chcete zaplatiť v hotovosti. Preferujeme platbu prevodom na účet v banke. Viac informácií o možnostiach platby na splátky získate v autoškole.

Prihláška na kondičný kurz alebo kurz parkovania

Loading...