Ako prebieha vodičský kurz sk. B

Výcvik vodičov a kurzy v autoškole májú svoje pravidlá. To ako prebieha vodičský kurz na získanie vodičského oprávenia určujú učebné osnovy definované zákonom. Počet hodín teoretického a praktického výcviku závisí od cieľovej skupiny, na ktorú chcete získať oprávnenie, ale aj od technického vybavenia autoškoly. Naša autoškola ponúka výcvik na schválenej výcvikovej ploche v kombinácií s 3D trenažérom. Vodičský kurz pre osobné vozidlá sk. B prebieha v nasledovnom poradí:

Výučba teórie

3x Teória vedenia vozidla (TVV)
4x Zásady bezpečnej jazdy (ZBJ)
20x Predpisy o cestnej premávke (PCP)
2x Náuka o vozidlách a ich údržba (NVÚ)
3x Opakovanie (OP)
1x Praktická údržba

Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút. Teoretické hodiny sú spojené do blokov 3-krát 45 minút alebo 2-krát 45 minút a prebiehajú v poobedňajších hodinách v pravidelných naplánovaných časoch (zvyčajne dva krát do týždňa).

I. etapa praktického výcviku

Prvá etapa sa môže začať po absolvovaní prvých piatich teoretických hodinách po oboznámení sa s vedením vozidla a zásadami bezpečnej jazdy. Pratický výcvik sa začína na trenažéri a následne prvykrát vo výcvikovom vozidle rozbiehaním sa na výcvikovej ploche.

2x 90 min. trenažér
1x 90 min. výcviková plocha

II. etapa praktického výcviku

Za prvou etapou následuje druhá etapa, ktorá môže začať po absolvovaní predpísaného počtu teoretických hodín po oboznámení sa s pravidlami cestnej premávky, značkami a riešením križovatiek.

18x 60 min. cestná premávka
6x 60 min. výcviková plocha alebo jazda v cestnej premávke, z toho minimálne 90 min. nácvik kuželiek

Skúška

Na skúšku vás môžeme prihlásiť až po absolvovaní všetkých teoretických hodín, praktických jázd a kurzu prvej pomoci. Pre prihlásením na skúšku potrebujeme kolok a musíte mať zaplatené všetky splátky a poplatky. Termín skúšky a miesto (môže sa konať aj v inej autoškole) určuje policajný zbor, nevieme ho ovplyvniť a čaká sa minimálne 5 pracovných dní (priemerne 2-3 týždne). Počas tohto čakania na skúšku si môžete doplatiť doplnkové jazdy alebo využiť bonusové jazdy.

Skúška pozostáva z troch častí a je potrebné úspešne zvládnuť všetky časti v uvedenom poradí.
1. časť skúšky – test v učebni autoškoly
2. časť skúšky – kuželky na výcvikovej ploche
3. časť skúšky – cestná premávka v Košiciach
Ak neuspejete na jednej z nich, tak nepokračujete v skúške ďalej a musíte prísť na opravný termín, kde začínate tou časťou, na ktorej ste neuspeli. Napríklad ak ste na prvom riadnom termíne úspešne zvládli test, ale neúspešne zvládli kuželky, tak na ďalšom opravnom termíne začínate kuželkami. Celkovo máte 3 termíny. Ak to nezvládnete ani na tretí pokus, tak musíte začať celý vodičský kurz od začiatku.

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress