Doškoľovací kurz sk. B (odobratý vodičák)

cena dohodou

Ak vám odobrali/zadržali vodičák a nariadili vám absolvovanie doškoľovacieho kurzu, tak ste na správnom mieste. V čase otváracích hodín príďte na krátke a nezáväzné úvodné stretnutie, kde spolu prejdeme požiadavky, ktoré sú uvedené v rozhodnutí. Objednať sa môžete aj na iný konkrétny termín telefonicky a elektronicky.

Kategórie:

Popis

Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je určený Ministerstvom dopravy (12 x 45 minút teórie a 6 x 45 minút praktických jázd). Praktické jazdy sa vykonávajú na vozidlách najvyššej skupiny vodičského oprávnenia uvedenom v právoplatnom rozhodnutí. Príklad: Ak žiadate o navrátenie sk. B a v rozhodnutí je uvedené B, tak výcvik previeha na osobnom vozidle. Ak žiadate o navrátenie sk. C a v rozhodnutí je uvedené C, tak výcvik prebieha na nákladnom vozdile a pod.

Potrebné doklady:

  • Rozhodnutie orgánu Policajného zboru o povinnosti podrobiť sa doškoľovacieho kurzu – tento list doneste so sebou. Bez rozhodnutia vás nemôžeme prihlásiť na kurz.
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – tlačivo si môžete vyzdvihnúť v autoškole
  • Potvrdenie o psychickej spôsobilosti – ak vám to nariadili

Najprv vám odporúčame získať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a o povinných sedeniach so psychológom (ak vám to nariadili). Až potom začať doškoľovací kurz. V prípade potreby sa príďte informovať ako to vybaviť. Na skúšku vás nahlasuje autoškola po absolvovaní doškoľovacieho kurzu a termín skúšky určuje orgán Policajného zboru. Na termín skúšky môžete čakať 5 až 30 dní. V rozhodnutí máte uvedený paragraf a písmeno určujúce časti skúšky, ktoré musíte absolvovať (len test alebo všetky tri časti – test, kuželky, jazdu v meste). Na úspešné zvládnutie skúšky máte len jeden pokus (žiadne opravné termíny) a musíte úspešne zvládnuť všetky časti skúšky. Po neúspešnej skúške musíte čakať tri mesiace, vybaviť si nové rozhodnutie a až potom vás znova môžeme prihlásiť na opravnú skúšku.

Učebná osnova predpisuje 12 x 45 min. vyučovacích hodín teórie a 270 hodín praktického výcviku v cestnej premávke.

Mapa

Električka č. 2, 3, 6, 7, R1, R5

Autobus č. 10, 11, 15, 16, 20L, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 51, 52, 56, 71, 72

Schéma siete MHD v Košiciach
Online plánovač spojenia MHD

Mapa sídla autoškoly DUŠIČKA

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress