Cenník poplatkov a kolkov

Zavedenie GPS systému a ďalšie zmeny v autoškolách v roku 2017 priniesli nielen navýšenie cien samotných kurzov, ale zaviedli aj nové poplatky, ktoré vo vačšine prípadov nie je možné zahrnúť do samotnej ceny kurzy. Počas korony sa zvýšili náklady na kúpu nových vozidiel do autoškoly, vzrástli ceny pohonných hmôt a tiež mzdy inštruktorov. To všetko postupne navyšuje ceny kurzov v autoškolách.

Pri organizácií kurzov sa nedá predvídať, kto stratí čipovú kartu (kľúč, token), poškodí ju, bez oznámenia sa nedostaví na naplánovanú praktickú jazdu (prestoj inštruktora) alebo nespraví skúšku na prvý krát. Sme jedna z mála autoškôl v Košiciach, ktorá tieto poplatky zverejňuje na internete. To, že ich iné autoškoly nezverejnili ešte neznamená, že si ich ich od vás nebudú žiadať. Sú to tzv. skryté poplatky, s ktorými sa môžete stretnúť neskôr až po zaradení do kurzu alebo pred prihlásením na skúšku. Je potrebné porovnávať, čo máte zahrnuté v cene kurzu a čo dostávate akože “zdarma” – učebnicu, cvičné testy, kurz prvej pomoci, bonusové jazdy navyše, konzultácie – doplnkové hodiny o cestných predpisoch, poplatky za opakovanie skúšky a doplnkové jazdy. Poplatky možno rozdeliť na:

  • poplatky pre autoškolu – slúžiace na vykrytie nákladov spojených s organizáciou kurzov,
  • e-kolky pre políciu – úradné správne poplatky na žiadosť o skúšku a vybavenie vodičského preukazu.

Výška poplatkov a e-kolkov sa líši pre jednotlivé kurzy, preto ich uvádzame pri popise každého kurzu kurzu v záložke poplatky.

Poplatky - autoškola DUŠIČKA, Košice

Vodičský kurz sk. B (vodičák pre osobné autá sk. B)

Školné na vodičský kurz sa mení v závislosti od nákladov, ponuky a dopytu na trhu a akčných sezónnych zliav.

Kondičný kurz – jazdy pre neaktívnych vodičov sk. B

Školné na kondičný kurz sa mení v závislosti od nákladov, ponuky a dopytu na trhu a akčných sezónnych zliav. Odporúčame využiť balíky jázd za zvýhodnenú cenu.

Rozširujúci kurz na prívesné vozíky sk. BE a osobitný výcvik B-96

Rozširujúci kurz na traktor sk. T

Rozširujúci kurz na nákladiak sk. C

Doškoľovací kurz po odobraní alebo preskúšanie po zadržaní vodičského preukazu

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress