Zápis na vodičský kurz

Začiatok najbližšieho skupinového vodičského kurzu sk. B je naplánovaný na 11.01.2023 17:00. Výučba prebieha za dodržania hygienických opatrení, teória prebieha dinštančne online na diaľku z domu pripojením sa cez videohovor ZOOM . Prípadne si môžete zameškanú teóriu pozrieť dodatočne formou video nahrávky cez youtube alebo uznať účasť cez štátny e-learning vyklikaním testov.

Skupinový kurz B

  • od 16.01.2023 bude teória každý pondelok a stredu 17:00-19:15. Prvá hodina 11.01.2023 je nezáväzné úvodné stretnutie, dokedy nám stačí poskytnúť email alebo telefónne číslo, aby sme ti poslali informácie ako sa pripojiť. Na prvej hodine = úvodnom stretnutí sa dozvieš všetko podstatné pred začiatkom vodičského kurzu.
  • Žiadosti s potvrdením lekára nám doručte najneskôr do 16.01.2023 do 13:00.

Rozširujúci kurz na prívesné vozíky C, T

  • začiatok je stanovený dohodou po vyzbieraní žiadostí
  • teória prebieha individuálne podľa záujmu a možnosti autoškoly

Rozširujúci kurz na prívesné vozíky BE, B96

  • začiatok je stanovený dohodou po vyzbieraní žiadostí
  • teória prebieha individuálne podľa záujmu a možnosti autoškoly

Rozširujúci kurz na motorky AM, A1, A2, A

  • začiatok je stanovený dohodou po vyzbieraní žiadostí
  • teória prebieha individuálne podľa záujmu a možnosti autoškoly

Kondičné jazdy, individuálny vodičský kurz a rýchlokurz môžete začať kedykoľvek po vzájomnej dohode. V súčasnosti evidujeme vysoký záujem o vodičské kurzy, preto kondičné jazdy a rýchlokurzy poskytujeme v obmedzenom počte.

Prihlasovanie sa do vodičského kurzu prebieha telefonicky, emailom alebo cez facebook messenger. Konzultácie a poradenstvo poskytujeme zdarma. Osobné stretnutie je možné po telefonickom dohovore.

Zápis si nenechávaj na poslednú chvíľu. Do kurzu ťa zo zákonných dôvodov zaradíme až po doručení potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, ktorý ťa môže poslať na očné vyšetrenie a vybavenie sa môže predĺžiť. Tlačivo si môžeš stiahnúť alebo vydvihnúť  osobne na chodbe pri schodoch pri vstupe do budovy. Žiadosť s potvrdením od lekára je potrebné doručiť do autoškoly pred začiatkom alebo počas prvej teórie, aby sme vaše údaje stihli zaevidovať v štátnom informačnom systéme JISCD. Počet miest je obmedzený, po naplnení kapacity ťa môžeme zaradiť až do nasledujúceho vodičského kurzu.

Prvú splátku (minimálne 300 eur) môžeš zaplatiť prevodom na účet IBAN: SK74 8330 0000 0024 0071 4714 (do poznámky uviesť priezvisko).

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa kurzov v období koronavírusu nájdete v odpovediach na otázky žiakov.

V rámci našich vodičských kurzov získavaš:

   učebnicu alebo prístup do e-learningu (pre mobily, tablety, PC)
   testovanie aktuálnych cvičných testov pred skúškou
   sprostredkovanie kurzu prvej pomoci
praktické jazdy podľa tvojich a našich časových možností (ráno, večer, cez víkendy len výnimočne)
   jazda po dialnici a nočná jazda bez poplatku na vyžiadanie
   garanciu počtu jázd a kilometrov podľa učebných osnov (gps monitorovanie)
platby na splátky (na tretinky, štvrtinky po dohode)

Oficiálny register všetkých registrovaných autoškôl v Košiciach nájdete v štátnom informačnom systéme JISCD. Zoznam môžete filtrovať podľa kraja, mestskej časti a skupín vodičských oprávnení.

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress