Zápis na vodičský kurz

Začiatok najbližšieho skupinového vodičského kurzu sk. B je naplánovaný na 7.10.2021 17:00. Výučba prebieha za dodržania hygienických opatrení, teória prebieha dinštančne online na diaľku z domu pripojením sa cez videohovor ZOOM . Prípadne si môžete zameškanú teóriu pozrieť dodatočne formou video nahrávky cez youtube alebo uznať účasť cez štátny e-learning vyklikaním testov.

Skupinový kurz B

  • od 12.10.2021 bude teória každý utorok a štvrtok 17:00-18:30. Prvá hodina 7.10. je nezáväzné úvodné stretnutie, dokedy nám stačí poskytnúť email alebo telefónne číslo, aby sme ti poslali informácie ako sa pripojiť. Na prvej hodine = úvodnom stretnutí sa dozvieš všetko podstatné pred začiatkom vodičského kurzu.
  • Žiadosti s potvrdením lekára nám doručte najneskôr do 11.10.2021 do 12:00.

Rozširujúci kurz na prívesné vozíky BE, B96

  • začiatok je stanovený dohodou po vyzbierení žiadostí
  • teória prebieha pondelok, utorok alebo streda o 19:00-20:30

Rozširujúci kurz na motorky A1, A2, A

  • začiatok je stanovený dohodou po vyzbierení žiadostí
  • teória prebieha pondelok, utorok alebo streda 19:00-20:30

Kondičné jazdy, individuálny vodičský kurz a rýchlokurz môžete začať kedykoľvek po vzájomnej dohode. V súčasnosti evidujeme vysoký záujem o vodičské kurzy, preto kondičné jazdy a rýchlokurzy poskytujeme v obmedzenom počte.

Prihlasovanie sa do vodičského kurzu prebieha telefonicky, emailom alebo cez facebook messenger. Konzultácie a poradenstvo poskytujeme zdarma. Osobné stretnutie je možné po telefonickom dohovore.

Zápis si nenechávaj na poslednú chvíľu. Do kurzu ťa zo zákonných dôvodov zaradíme až po doručení potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, ktorý ťa môže poslať na očné vyšetrenie a vybavenie sa môže predĺžiť. Tlačivo si môžeš stiahnúť alebo vydvihnúť  osobne na chodbe pri schodoch pri vstupe do budovy. Žiadosť s potvrdením od lekára je potrebné doručiť do autoškoly pred začiatkom alebo počas prvej teórie, aby sme vaše údaje stihli zaevidovať v štátnom informačnom systéme JISCD. Počet miest je obmedzený, po naplnení kapacity ťa môžeme zaradiť až do nasledujúceho vodičského kurzu.

Prvú splátku (minimálne 250-300 eur) môžeš zaplatiť prevodom na účet IBAN: SK74 8330 0000 0024 0071 4714 (do poznámky uviesť priezvisko).

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa kurzov v období koronavírusu nájdete v odpovediach na otázky žiakov.

V rámci našich vodičských kurzov získavaš:

   učebnicu alebo prístup do e-learningu (pre mobily, tablety, PC)
   testovanie aktuálnych cvičných testov pred skúškou
   sprostredkovanie kurzu prvej pomoci
praktické jazdy podľa tvojich a našich časových možností (ráno, večer a príležitostne aj cez víkendy)
   jazda po dialnici a nočná jazda bez poplatku na vyžiadanie
   garanciu počtu jázd a kilometrov podľa učebných osnov (gps monitorovanie)
platby na splátky (na tretinky, štvrtinky po dohode)

Súvisiace kurzy

Oficiálny register všetkých registrovaných autoškôl v Košiciach nájdete v štátnom informačnom systéme JISCD. Zoznam môžete filtrovať podľa kraja, mestskej časti a skupín vodičských oprávnení.

Loading...