Najčastejšie otázky a odpovede

Ak vás niečo zaujíma ohľadom výcviku v autoškole, čipovania alebo nových pravidiel zavedených v autoškolách, pýtajte sa emailom, správou na facebooku, či telefonicky 0948 888 816. Na vaše otázky sa snažíme odpovedať ľudskou a jednoduchou rečou ;o)

Sťažnosti, zmena a prestup do inej autoškoly

Pred zavedením čipov a GPS sa všetky kurzy dokumentovali papierovo. To neumožňovalo jednoduchu zmenu autoškoly. Po zavedení “čipovania” môže účastník vodičského kurzu predčasne ukončiť vodičský kurz v jednej autoškole a kontinuálne pokračovať vo výučbe teórie a praktickom výcviku v druhej autoškole (§ 8 ods. 10 vyhlášky č. 45/2016 Z. z. ). Výnimky:

  • Presun nie je možný z kurzu vedenom v papierovej podobe do kurzu vedenom elektronicky.
  • Autoškola, z ktorej chcete odísť musí s presunom súhlasiť a vykonať záznam (súhlas) o presune v systéme JISCD. Bez tohto záznamu (súhlasu) presun účastníka kurzu z jednej autoškoly do druhej nie je možný.
  • Ak ste už výcvik ukončili, ste prihlásený na skúšku alebo ste už prvú/druhú skúšku absolvovali, tak presun nie je možný (vaša žiadosť je evidovaná na polícii). Až po tretej neúspešnej skúške môžete začať kurz odznova v inej autoškole.

Prakticky to znamená, že ak chce žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia zmeniť autoškolu, musí presvedčiť majiteľa autoškoly, aby to zaznamenal v JISCD a dohodnúť si finančné vyrovnanie v pôvodnej aj v novej autoškole. Ďalšou možnosťou je začať vodičský kurz úplne od začiatku v novej autoškole (s finančnou stratou). Začať kurz od začiatku znamená znova absolvovať všetky hodiny teórie a praktického výcviku, takže za celý kurz zaplatíte znova. Preto je stále dôležité rozhodnúť sa správne a vybrať si poctivú a serióznu autoškolu.

Ak ste už boli prihlásený na prvú skúšku, tak nie je možné prestúpiť do inej autoškoly (pretože vašu žiadosť o skúšku evidujú na polícii). Na zvládnutie skúšky máte 3 pokusy. Takže vám zostávajú ešte 2 termíny, ktoré môžete absolvovať len v rovnakej autoškole.

  • Ak ste neprešli testom, tak máte možnosť sa prísť otestovať a napísať všetky testy osobne v učebni autoškoly kedykoľvek v čase otváracích hodín.
  • Ak ste neprešli na kuželkách. Nezúfajte, dá sa to natrénovať. Odporúčame zaplatiť si doplnkovú jazdu na cvičisku a znova trénovať, trénovať, trénovať.
  • Ak ste neprešli na jazde v cestnej premávke. Odporúčame doplatiť si doplnkové jazdy pred ďalšou skúškou.

Po troch neúspešných termínoch musíte absolvovať celý vodičský kurz odznova, ale nie ste viazaný zostať v pôvodnej autoškole. Môžete sa rozhodnúť pre existujúcu autoškolu alebo vybrať si novú autoškolu. Znamená to znova absolvovať všetky teoretické hodiny a praktické jazdy, ktoré sa zaznamenávajú tokenom (čipom) na identifikačnom zariadení. Je to predpísané zákonom.

Dôvodov na nespokojnosť je viacero. Nie ste spokojný s výcvikom. Nespravili ste skúšky. Inštruktor sa správa nevhodne (hrubo, urážlivo, ponižujúco, arogantne…). Skracuje vyučovacie hodiny alebo si počas nich vybavuje súkromné záležitosti. Máte menej ako 1 jazdu týždenne alebo sa výcvik naťahuje na viac ako 6 mesiacov. Najprv sa pokúste sťažovať u inštruktora a majiteľa autoškoly. No nikdy nie je neskoro sa zamyslieť aj nad zmenou a rozhodnúť sa odísť. Nie ste prvý ani posledný komu sa nepodarilo vybrať tú správnu autoškolu. Na prestupe do inej autoškoly nie je nič zlé a často býva tým najlepším riešením aj za cenu finančnej straty. Stresujúce spomienky na jazdy môžu u niekoho spôsobiť psychický blok na celé roky. Autoškola je tu pre vás a nie vy pre ňu. Pokiaľ nie ste spokojný s kvalitou a prístupom, neváhajte sa ozvať a povedať svoj názor.

Sťažovať sa môžete priamo v autoškole, slušne a dôrazne si vyžiadať nápravu, plnenie za to, začo si platíte alebo vyžiadať si výmenu inštruktora. Pokúste sa o vzájomnú dohodu na odstúpení od zmluvy a o vyplatení pomernej nespotrebovanej finančnej čiastky. Prípadne môžete napísať negatívnu referenciu na sociálnych sieťach a internete. V najhorších prípadoch podať podnet na Okresný úrad – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý je štátnym dozorným orgánom nad autoškolami.

Vodičský kurz

Novelizácia zákona o autoškolách v roku 2016 si vyžiadala zavedenie digitálnych noviniek do vyučovacieho procesu v autoškolách. Od decembra 2016 musí byť každé výcvikové vozidlo vybavené GPS modulom, ktoré eviduje počet jázd a polohu vozidla. Identifikačným zariadením a snímačom čipov s prístupom na internet musí byť vybavený aj trenažér a učebňa. Každý žiak sa musí pred začiatkom vyučovacej hodiny “pípnuť čipom” a tak potvrdiť svoju účasť na hodine. Na konci hodiny sa znova “odpípnuť”. Všetky údaje o prítomnosti na teoretických hodinách a praktických jazdách sa prenášajú do štátneho informačného systému JISCD , ktorý tvorí jednotný prístupový bod pre všetky dopravné správne orgány, autoškoly, inštruktorov autoškôl a uchádzačov o vodičské oprávnenie. Informačný systém zvyšuje a kontroluje kvalitu výcviku tým, že neumožňuje zápis fiktívnych hodín na papieri.

Taktiež podľa nových zákonných predpisov musí mať každá autoškola vo vlastníctve alebo prenájme autocvičicko v dĺžke 70 metrov, ktoré musí byť skolaudované na tento účel. Ak takýmto autocvičiskom nedisponuje, tak musí mať vo vlastníctve alebo v prenájme trenažér v kombinácií s náhradnou výcvikovou plochou v dĺžke 50 metrov. Časy, kedy autoškoly využívali na výcvik akúkoľvek prázdnu a voľnú plochu v Košiciach a okolí (amfiteátra alebo Cassosportu) sú už dávno preč.

Tieto zavedené novinky zvýšili náklady na prevádzku autoškôl a premietli sa do ceny kurzov.

Ďalšie zdroje na čítanie:
Získanie vodičského preukazu bude drahšie. Vieme, o koľko., nasaprievidza.sme.sk, 24.08.2016
Zaplatíme za vodičský preukaz dvojnásobok?, autobild.cas.sk, 05.11.2015
Zákony v každodennom živote (dnes o autoškolách), Petržalské noviny, 15.02.2017
Prichádza zásadná zmena pre autoškoly. Bude ich zrejme menej, tvnoviny.sk 19.06.2016
Vodičské kurzy len pod dohľadom satelitu, pravda.sk 29.07.2015
Autoškoly riešia zmeny. Vodičáky výrazne zdražejú hnonline.sk 08.06.2016

Category: Vodičský kurz

Prihlásiť sa môžete emailom, telefonicky 0948 888 816 aj elektronicky cez rezervačný systém. Vyberiete si termín prvej návštevy – úvodného strenutia, kde sa dohodneme na ďalších krokoch, podpíšete prihlášku do kurzu. V prípade vodičského kurzu si vyzdvihnete aj žiadosť, v ktorej si necháte potvrdiť výsledok lekárskej prehliadky. Viac info v časti Ako sa prihlásiť na kurz.

Category: Vodičský kurz

Priebeh vodičského kurzu je predpísaný učebnými osnovami, ktoré musí dodržiavať každá autoškola na Slovensku. Viac informácií o počte povinných teoretických a praktických hodín uvádzame v časti Ako prebieha vodičský kurz v autoškole.

Category: Vodičský kurz

Load More

Loading...