Najčastejšie otázky a odpovede

Ak vás niečo zaujíma ohľadom výcviku v autoškole, čipovania alebo nových pravidiel zavedených v autoškolách, pýtajte sa emailom, správou na facebooku, či telefonicky 0948 888 816. Na vaše otázky sa snažíme odpovedať ľudskou a jednoduchou rečou ;o)

Vodičský kurz

Priebeh vodičského kurzu je predpísaný učebnými osnovami, ktoré musí dodržiavať každá autoškola na Slovensku. Viac informácií o počte povinných teoretických a praktických hodín uvádzame v časti Ako prebieha vodičský kurz v autoškole.

Category: Vodičský kurz

Prihlásiť sa môžete emailom, telefonicky 0948 888 816 aj elektronicky cez rezervačný systém. Vyberiete si termín prvej návštevy – úvodného strenutia, kde sa dohodneme na ďalších krokoch, podpíšete prihlášku do kurzu. V prípade vodičského kurzu si vyzdvihnete aj žiadosť, v ktorej si necháte potvrdiť výsledok lekárskej prehliadky. Viac info v časti Ako sa prihlásiť na kurz.

Category: Vodičský kurz

Novelizácia zákona o autoškolách v roku 2016 si vyžiadala zavedenie digitálnych noviniek do vyučovacieho procesu v autoškolách. Od decembra 2016 musí byť každé výcvikové vozidlo vybavené GPS modulom, ktoré eviduje počet jázd a polohu vozidla. Identifikačným zariadením a snímačom čipov s prístupom na internet musí byť vybavený aj trenažér a učebňa. Každý žiak sa musí pred začiatkom vyučovacej hodiny “pípnuť čipom” a tak potvrdiť svoju účasť na hodine. Na konci hodiny sa znova “odpípnuť”. Všetky údaje o prítomnosti na teoretických hodinách a praktických jazdách sa prenášajú do štátneho informačného systému JISCD , ktorý tvorí jednotný prístupový bod pre všetky dopravné správne orgány, autoškoly, inštruktorov autoškôl a uchádzačov o vodičské oprávnenie. Informačný systém zvyšuje a kontroluje kvalitu výcviku tým, že neumožňuje zápis fiktívnych hodín na papieri.

Taktiež podľa nových zákonných predpisov musí mať každá autoškola vo vlastníctve alebo prenájme autocvičicko v dĺžke 70 metrov, ktoré musí byť skolaudované na tento účel. Ak takýmto autocvičiskom nedisponuje, tak musí mať vo vlastníctve alebo v prenájme trenažér v kombinácií s náhradnou výcvikovou plochou v dĺžke 50 metrov. Časy, kedy autoškoly využívali na výcvik akúkoľvek prázdnu a voľnú plochu v Košiciach a okolí (amfiteátra alebo Cassosportu) sú už dávno preč.

Tieto zavedené novinky zvýšili náklady na prevádzku autoškôl a premietli sa do ceny kurzov.

Ďalšie zdroje na čítanie:
Získanie vodičského preukazu bude drahšie. Vieme, o koľko., nasaprievidza.sme.sk, 24.08.2016
Zaplatíme za vodičský preukaz dvojnásobok?, autobild.cas.sk, 05.11.2015
Zákony v každodennom živote (dnes o autoškolách), Petržalské noviny, 15.02.2017
Prichádza zásadná zmena pre autoškoly. Bude ich zrejme menej, tvnoviny.sk 19.06.2016
Vodičské kurzy len pod dohľadom satelitu, pravda.sk 29.07.2015
Autoškoly riešia zmeny. Vodičáky výrazne zdražejú hnonline.sk 08.06.2016

Category: Vodičský kurz

Load More

Loading...