Rozdelenie skupín vodičských preukazov

Prehľadné rozdelenie skupín vodičských preukazov a zákonom stanoveného minimálneho veku. Momentálne poskytujeme výcvik len na zeleno označené skupiny B, B96 a BE t.j. osobné autá s manuálnou prevodovkou. No vieme ti poradiť, v ktorej autoškole v Košiciach absolvovať kurz na ostatné skupiny – motorky, štvorkolky, nákladné autá, kamióny, traktor, autobus či auto s automatickou prevodovkou. Opýtať sa môžete telefonicky, emailom aj správou na facebooku cez messenger.

Skupina Vek 
AM
2 kolesá
objem < 50 cm3
výkon < 4 kW
3 kolesá
objem < 50 cm3
výkon < 4 kW
15
A1
(zahŕňa aj AM)
2 kolesá
objem < 125 cm3
výkon < 11 kW
3 kolesá
objem < 50 cm3
výkon < 15 kW
16
A2
(zahŕňa aj AM, A1)
2 kolesá
výkon < 35 kW
18
A
(zahŕňa aj AM, A1, A2)
2 kolesá
výkon > 35 kW
3 kolesá
výkon > 15 kW

24
B1
(zahŕňa aj AM)
štvorkolky
vozidlo < 400 kg
výkon < 15kW
16
B
(zahŕňa aj AM, B1)
vozidlo < 3500 kg
príves < 750 kg
jazd. súprava < 3500 kg
príves > 750 kg
jazd. súprava < 3500 kg
17
B96
(osobitný výcvik pre B bez skúšky)
vozidlo < 3500 kg
príves > 750 kg
jazd. súprava < 4250 kg
18
BE
(rozšírenie z B)
vozidlo < 3500 kg
príves < 3500 kg
18
C1
(zahŕňa aj T)
(rozšírenie z B)
nákl. vozidlo > 3.5 t < 7.5 t
príves < 750 kg
max. 8 osôb + vodič
18
C1E
(zahŕňa aj BE, T)
(rozšírenie z C1)
nákl. vozidlo > 3.5 t < 7.5 t
príves > 750 kg
jazd. súprava < 12 t
max. 8 osôb + vodič
vozidlo < 3500 kg
príves > 3500 kg
jazd. súprava < 12 t
18
C
(zahŕňa aj C1, T)
(rozšírenie z B)
nákl. vozidlo > 3,5 t
príves < 750 kg
max. 8 osôb + vodič
21
CE
(zahŕňa aj BE, C1E, T)
(rozšírenie z C)
nákl. vozidlo > 3500 kg
príves > 750 kg
max. 8 osôb + vodič
21
D1
(zahŕňa aj T)
(rozšírenie z B)
vozidlo < 8 m
príves < 750 kg
max. 16 osôb + vodič
21
D1E
(zahŕňa aj BE,D1E,T)
(rozšírenie z D1)
vozidlo < 8 m
príves > 750 kg
max. 16 osôb + vodič
21
D
(zahŕňa aj D1,T)
(rozšírenie z B)
príves < 750 kg
od 8 osôb + vodič
24
DE
(zahŕňa aj BE,D1E,T)
(rozšírenie z D)
príves > 750 kg
od 8 osôb + vodič
24
T
(rozšírenie z B)
17

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.slovensko.sk alebo v § 75 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress

Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Do skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Do skupiny motorových vozidiel D1E patria jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg

Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Do skupiny motorových vozidiel C1E patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla

 1. skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg,
 2. skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1 patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg

Osobitný výcvik s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde najväčšia prípustná celková hmotnosť súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg.

Do skupiny motorových vozidiel B patria

 1. motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
 2. motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.

Vodičského kurzu pre skupinu B sa môže zúčastniť aj 16-ročný žiadateľ, ale skúšku pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B može vykonať najskôr v deň 17. narodenín. Ak chce šoférovať pred dovŕšením veku 18 rokov, musí mať v aute dozor - spolujazdca (najmenej 3 mesiace), ktorý musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov,
 • musí byť na tento účel zapísaný orgánom Policajného zboru do evidencie vodičov (na základe žiadosti zákonného zástupcu),
 • musí mať pri sebe vodičský preukaz a dodržiavať všetky povinnosti a zákazy týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok ustanovené pre vodiča.

V prípade, že žiadateľ dostane vodičské oprávnenie napríklad mesiac pred dovŕšením plnoletosti, je povinný naďalej šoférovať v sprievode spolujazdca, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, aj po tom, čo dosiahne 18 rokov, a to najmenej ďalšie dva mesiace. Viac info.

Do skupiny motorových vozidiel B1 patria motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktoré nepatria do skupiny AM a ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru ich prevádzková hmotnosť nepresahuje 550 kg, bez hmotnosti batérií, ak ide o elektrické vozidlá, a najväčší čistý výkon motora nepresahuje 15 kW.

Do skupiny motorových vozidiel A patria:

 1. dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km ∙ h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
 2. motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, s výkonom presahujúcim 15 kW.

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria

 1. dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,
 2. motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

Do skupiny motorových vozidiel AM patria:

 1. dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km ∙ h-1 a nepresahujúcou 45 km ∙ h-1, ktoré sú charakterizované,
  1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,
  2. a ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
 2. ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km ∙ h-1, a
  1. ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
  2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov,
  3. alebo

  4. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.