Tlačiva na stiahnutie

Tlačivo na vodičský kurz

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia
Vzor vyplnenia žiadosti a prihlášky

Doklad o zdravotnej spôsobilosti – ak po roku vypršala platnosť zdravotnej spôsobilosti na žiadosti

Tlačivo na vybavenie vodičského preukazu po skúške

Vodičský preukaz vybavíš na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru (nemusí to byť v mieste bydliska). Žiadosť sa podáva osobne – ústnym oznámením pri okienku, kde predložíš potvrdenie o úspešnom absolvovaní skúšky, skontrolujú tvoju totožnosť, vyhotovia fotografiu a vyplnia žiadosť. Vodičský preukaz ti vydajú na rovnakom mieste do 2 dní pri zrýchlenom vybavení alebo do 30 dní. Môžeš si ho vyzdvihnúť osobne po doručení SMS (alebo niekoho splnomocníš na prevzatie). Postup vybavenia je zverejnený na stránke ministerstva vnútra.

Ak máš len 17 rokov, musíš predložiť nasledujúcu žiadosť s uvedením osôb – spolujazdcov, s ktorými budeš jazdiť pod dozorom.
Žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča pre 17-ročných držiteľov vodičského oprávnenia

Tlačivá na preskúšanie odbornej spôsobilosti po zadržaní alebo odobratí VP

Doklad o zdravotnej spôsobilosti
Doklad o psychickej spôsobilosti
Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti

Správne poplatky pre vydanie VP

Výška správnych poplatkov pre vydanie VP je zverejnená na stránke ministerstva vnútra a na stránke slovensko.sk.

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress