Zrýchlený a individuálny kurz

Čo sa skrýva pod názvom “zrýchlený kurz” alebo “individuálny kurz”? Su to pojmy, ktoré sa v autoškoláckej brandži bežne použivajú. Nie všetci však rozumejú tomu, čo znamenajú a aké výhody/nevýhody prinášaju v porovnaní so štandardným kurzom. Hlavnými kritériami odlišnosti je

  • dĺžka kurzu – ako dlho budete autoškolu navštevovať, od 1 mesiaca až po max. 1 rok
  • prístup – teória v skupine alebo individuálne 1:1 inštruktor a žiak
  • cena – skupinová teória a dĺžka kurzu nad 3 mesiace je lacnejšia varianta ako krátkodobý kurz

Štandardný kurz

Dĺžka kurzu – – –
Štandardný kurz zvyčajne trvá 3-4 mesiace. Dĺžka kurzu je ovplyvnená veľkosťou autoškoly, jej technickým a personálnym zabezpečením . Čím viac ľudí navštevuje kurzy v autoškole, tým dlhšie trvá aj kurz. Záleží od počtu žiakov, inštruktorov, dostupných áut a prepadovosti na skúškach. V niektorých autoškolách je nutné najprv absolvovať celú teóriu a až tak po mesiaci sa posadíte za trenažér a do reálneho auta na cvičnej ploche. V iných autoškolách praktický výcvik nadväzuje priamo na teoretickú výučbu podľa učebných osnov a trenažér s prvým cvičiskom absolvujete po absolvovaní teórie vo vedení výcvikového vozidla, polovici teoretických hodín o cestných predpisoch a zásad bezpečnej jazdy. Je to po 15-nástich 45 minútových teóriách, čo je približne po 2 a pol týždňoch od začiatku kurzu.

Skupinový prístup
Teória prebieha v skupinách, zvyčajne v poobedňajších hodinách. Len výnimočne doobedu (za zvýhodnenú cenu).

Cena +++
Priemerná cena vodičského kurzu v Košiciach sa k dátumu 06.06.2017 pohybuje na úrovni 520 EUR. Priemer sme vypočítali na základe informácií dostupných na webových stránkach 25 autoškol v Košiciach.

Individuálny kurz

Dĺžka kurzu +
Individuálny prístup
Cena – – –

Zrýchlený kurz

Dĺžka kurzu +++
Individuálny prístup
Cena – – –

Loading...